Panorama Kieleckiej Fabryki Pomp Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" S.A. jest producentem pomp wirowych
i wyporowych oraz odlewów z żeliwa szarego.

Wydział Mechaniczny wyposażony jest w nowoczesne centra obróbcze (CNC), tokarki sterowane numerycznie oraz szereg maszyn konwencjonalnych, przydatnych w realizacji jednostkowych i specjalnych zamówień klientów.
W ramach wydziału funkcjonuje magazyn kompletacyjny części i podzespołów do pomp umożliwiający wykonanie większości zamówień w krótkim terminie. Wykonane pompy są testowane na stacji prób. Wydział Mechaniczny świadczy również usługi w zakresie obróbki mechanicznej odlewów i części stalowych, hartowania indukcyjnego powierzchniowego oraz wykonuje remonty pomp.

Odlewnia wykonuje odlewy z żeliwa szarego w gatunkach EN-GJL-150, EN-GJL-200,
EN-GJL-250 i EN-GJL-300 oraz żeliw niskostopowych. Topienie żeliwa odbywa się piecach indukcyjnych. Rdzeniarnia wyposażona jest w strzelarki i mieszarko-nasypywarki. Rdzenie wykonywane są w procesach cold i hot-box. Odlewy formowane maszynowo wykonywane są na formierkach wibracyjno-doprasowywujących FKT. Odlewy formowane są również ręcznie. Odlewnia specjalizuje się w produkcji odlewów maszynowych o masach od 1 do 800 kilogramów, wykonywanych jednostkowo lub w krótkich seriach. Modelarnia świadczy usługi w zakresie wykonawstwa modeli odlewniczych z drewna i żywic.

Serwis realizuje na zamówienia klientów montaż instalacji pompowych, prowadzi lub nadzoruje uruchomienia pomp.

Zapraszamy do zapoznania się z historią zakładu.

!! UWAGA !!
Uprzejmie informujemy naszych klientów, że firmy:

• Małgorzata Taramas TAROPACK Sulnowo 41F ; 86-100 Świecie;
• Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELKRAM 55-011 Siechnice ul. 1-go Maja 4d.

nie są związane żadnymi umowami handlowymi z Kielecką Fabryką Pomp „Białogon” S.A., a oferowane przez w/w firmy części i pompy jako produkowane przez KFP „Białogon” S.A. nie posiadają świadectw jakości KFP „Białogon” S.A. Pragniemy podkreślić, że stanowczo odcinamy się od oferowanych wyrobów jako wyrobów KFP „Białogon” S.A. i nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za następstwa korzystania z pomp czy części zamiennych nie posiadających atestów materiałowych oraz Świadectwa Kontroli Jakości Producenta. Stąd też dbając o swój wizerunek oraz wypracowaną reputację, nie należy utożsamiać oferowanego przez w/w firmy produktu z naszym wyrobem. Zwracamy uwagę, iż firmy podszywające się pod nasz produkt działają na niekorzyść Państwa jako nabywcy, oferując urządzenia niewiadomego pochodzenia. Stanowczo sprzeciwiamy się takim praktykom, ponieważ narażają one na straty naszych klientów oraz godzą w dobry wizerunek naszej marki. We wszystkich takich przypadkach Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” S.A. podejmie stosowne kroki prawne, działając na podstawie Ustawy z dn. 16.04.1993 „O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz.U. z 2018r. poz. 419) i zawiadamiając organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Deklarujemy wolę współpracy z naszymi Klientami w celu powstrzymania tego nielegalnego procederu.

Zamknij
ISO 9001
 Kielecka Fabryka Pomp
 posiada system
 zapewnienia jakości
 ISO 9001
Polityka Jakości
Polityka Jakości Kieleckiej Fabryki Pomp "BIAŁOGON" S.A.
Aktualności
1. 

Nowa oferta pracy

Zatrudnimy pracownika
do Sekcji Badań i Rozwoju.


2.

Dzierżawa

Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" S.A. w Kielcech, ul. Druckiego - Lubeckiego 1

wydzierżawi pokoje biurowe o powierzchni użytkowej 260m2.

Cena do uzgodnienia.

Kontakt telefoniczny pod nr:

41 36 68 305, kom. 502 967 768.


3.
Oferta sprzedaży

Wytaczarka współrzędnościowa 2E450A


Nowości
Rzetelna firma

Kielecka Fabryka Pomp "BIAŁOGON" S. A.
ul. Druckiego - Lubeckiego 1, 25-818 Kielce
Sekretariat: +48 413668202


Copyright K.F.P. "BIAŁOGON" S.A.